แลกคะแนน

นาฬิกามัลติสปอร์ต SUUNTO รุ่น SUUNTO 5 ALL BLACK (มูลค่า 11,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 63

  • โหมดออกกำลังกายมากกว่า 80 กีฬา และโหมด MultisportBattery
  • ตรวจจับ VO2max และข้อมูลความเครียดผู้ใช้งาน ติดตามการนอน วัดคุณภาพการนอน ระบบการนำทาง GPS


KGW630
110,000 คะแนน


KGW630C
38,500 คะแนน + 7,200 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด