แลกคะแนน

AJ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย อินฟราเรด รุ่น IT-888 (มูลค่า 2,990 บาท)

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

วัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัส
ช่วงวัดอุณหภมิ 32 - 42.5 องศาเซลเซียส
หน้าจอมีระบบไฟ Blacklight

KGW722
25,900 คะแนน


KGW722C
9,100 คะแนน + 1,600 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด