แลกคะแนน

SMATE อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UV รุ่น 3054238 (มูลค่า 1,490 บาท)

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

ฆ่าเชื้อด้วยแสง Double UV ได้สูงสุด 99% มี 3 โหมด ฆ่าเชื้อภายใน 5นาทีเพียงกดปุ่ม ลมร้อนแห้ง ปิดเครื่องอัตโนมัติด้วย UV พร้อมฝาปิด

KGW725
12,900 คะแนน


KGW725C
4,600 คะแนน + 800 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด