แลกคะแนน

ตัวต่อเสริมทักษะ LEGO (มูลค่า 1,355 บาท)

วันนี้ - 31 ส.ค. 64

ผลิตจากพลาสติก ABS ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการจดจำ เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป จำนวน: 401 ชิ้น

KGW857
13,900 คะแนน


KGW857C
4,900 คะแนน + 850 บาท


เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด