แลกคะแนน

กุญแจสแกนลายนิ้วมือ Dermove รุ่น U10 (มูลค่า 1,990 บาท)

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการล็อคและปลดล็อคได้ทั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ และใช้ลูกกุญแจปลดล็อคได้ด้วย ขนาดห่วงล็อค 17มม. บันทึกลายนิ้วมือสูงสุด 10 ลายนิ้วมือ แบตเตอรี่ขนาด 300 mAh

KNP851
14,900 คะแนน


KNP851C
5,300 คะแนน + 1,000 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด