แลกคะแนน

นาฬิกา Apple watch รุ่น series6 GPS 40 mm (มูลค่า 13,400 บาท)

วันนี้ - 30 เม.ย. 64

​รับสายและตอบกลับข้อความ (เชื่อมต่อกับ iphone)
วัดออกซิเจนในเลือดด้วยเซ็นเซอร์
รับการแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสูงและต่ำ

KPV1138 (สีดำ), KPV1139 (สีขาว)
129,900 คะแนน


KPV1138C (สีดำ), KPV1139C​ (สีขาว)
45,500 คะแนน + 8,600 บาท
เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดPage KPV1138.aspx ver2