แลกคะแนน

ชุดตัวต่อรถถัง 531 ชิ้น /ตัวต่อปราสาทเจ้าหญิง 413 ชิ้น BBToys (มูลค่า 1,580 บาท)

วันนี้ - 31 ส.ค. 64

ตัวต่อรถถัง 531 ชิ้น / ตัวต่อปราสาทเจ้าหญิง 413 ชิ้น เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป

KPV1206 (รถถัง), KPV1207 (ปราสาท)
6,900 คะแนน


KPV1206C (รถถัง), KPV1207C (ปราสาท)
2,500 คะแนน + 450 บาท


เงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง KPLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด