SHOPEE 6.6

วันนี้ - 06 มิ.ย. 63

​​SHOPEE 6.6

บัตรเครดิตกสิกรไทย
รับส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(จำกัด 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
ใช้โค้ด SBD66KBK
เฉพาะวันที่ 6 มิ.ย. 63 เท่านั้น

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ เฉพาะวันที่ 6 มิ.ย. 63
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน และ ใช้ได้กับ Shopee Application เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ ทองคำ สินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารกสิกรไทย และ SHOPEE (THAILAND) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง