Click & Shop Onesiam

วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

Click & Shop Onesiam

รับเครดิตเงินคืน 150 บาท* เมื่อช้อปผ่าน Click & Shop Onesiam ครบ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป
*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

19 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อ ช้อปผ่าน Click & Shop Onesiam ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 เท่านั้น โดยสอบถามวิธีการช้อปได้ที่ Line @onesiam และเลือกเมนู click & shop
 • แจ้งลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน 150 บาท กับเจ้าหน้าที่ Click & shop onesiam
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืน 300 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้ได้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888