Dear Tummy The Giving Season 2022

19 พ.ย. 64 - 9 ม.ค. 65

Dear Tummy The Giving Season 2022

โปรโมชั่นสำหรับการซื้อกระเช้า ที่ Dear Tummy ทั้งรูดเต็มและแบ่งจ่าย***

ต่อที่ 1 รับส่วนลดสุงสุด 14% หรือรับบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่รวมสูงสง 17,000 บาท

เมื่อซื้อกระเช้าของขวัญ / เซลส์สลิป

เลือกรับสิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง

รับบัตรของขวัญเพิ่ม
จากบัตรเครดิตกสิกรไทย**
ทั้งรูดเต็ม และแบ่งจ่าย

ส่วนลดเงินสด %

รับบัตรของขวัญ เดียร์ทัมมี่*

3,000 - 4,999

5%

 -

 -

5,000 – 9,999

7%

ทุก 5,000 บาท รับ 400 บาท

ทุก 5,000 บาท รับ 100 บาท

10,000 – 39,999

10%

ทุก 10,000 บาท รับ 1,100 บาท

ทุก 10,000 บาท รับ 200 บาท

40,000 – 99,999

12%

ทุก 40,000 บาท รับ 5,200 บาท

ทุก 40,000 บาท รับ 800 บาท

100,000 ขึ้นไป

14%

100,000 บาทขึ้นไปรับ 15,000 บาท

100,000 บาทขึ้นไปรับ 2,000 บาท


​ต่อที่ 2 แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน***

สำหรับการผ่อนชำระกระเช้าปีใหม่ที่ร่วมรายการ และมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 1,500 บาท/เซลล์สลิป

19 พ.ย.64 – 9 ม.ค.65

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการรับบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่
 • เมื่อซื้อกระเช้าปีใหม่ครบตามเงื่อนไข/เซลล์สลิป รับฟรีบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่ ตามเงื่อนไข
 • บัตรของขวัญใช้ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดที่หน้าร้านเดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยามเท่านั้น
 • บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือ เดบิต และ/หรือบัตรเครดิตได้โดยไม่สามารถทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตรของขวัญไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าในกลุ่มสุรา สินค้าในกลุ่มกระเช้าของขวัญ และบัตรของขวัญได้
 • กรณีบัตรของขวัญหายหรือชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร ทางเดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายดังกล่าว
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับคืนบัตรของขวัญที่ซื้อแล้ว การยกเลิกบัตรหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บัตรของขวัญนี้ใช้ได้ตามวันหมดอายุที่ปรากฎอยู่บนบัตร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกบริการลูกค้าเดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม หรือหมายเลข 088-9718034

 • **เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยซื้อกระเช้าปีใหม่ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ เดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยามเท่านั้น (ยกเว้น ออนไลน์)
 • บัตรของขวัญมีอายุ 1 ปี หรือเป็นไปตามวันที่ ที่ได้ปรากฎบนบัตรของขวัญ
 • ผู้ถือบัตรต้องนำใบเสร็จและเซลล์สลิปจากบัตรเครดิตกสิกรไทยภายใต้ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขบัตรเดียวกัน ภายในวันเดียวกันที่ใช้จ่ายที่ เดียร์ทัมมี่ ซูเปอร์มาร์เก็ต มาลงทะเบียน เพื่อแลกรับบัตรของขวัญ ณ จุดบริการลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ
 • รับบัตรของขวัญเดียร์ทั่มมี่เพิ่มเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ทั้งเต็มจำนวนและผ่อนชำระตามเงื่อนไข เมื่อซื้อกระเช้าปีใหม่ครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเพิ่มบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่ มูลค่า 100 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเพิ่มบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่ มูลค่า 200 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 40,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเพิ่มบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่ มูลค่า 800 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าครบ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเพิ่มบัตรของขวัญเดียร์ทัมมี่ มูลค่า 2,000 บาท
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • บัตรของขวัญไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของสมนาคุณอื่นๆ ได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย/กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • *** เงื่อนไขแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน
 • เมื่อซื้อกระเช้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือนที่เครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได้ ณ จุดชำระเงิน
 • การแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นยอดต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายก่อนทำรายการ
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากไม่ได้รับ หรือ สินค้าชำรุด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โปรดติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง

 • */**/***
 • เงื่อนไขแบ่งจ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย ก่อนชำระเงิน•บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888