FN OUTLET WOW จะช้อปวันไหน ก็ได้เครดิตเงินคืน

วันนี้ - 31 ต.ค. 62

​FN OUTLET WOW จะช้อปวันไหน ก็ได้เครดิตเงินคืนสูงสุด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 4 – 10 เดือน*

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

5,000 บาทขึ้นไป120 บาท
12,000 บาทขึ้นไป400 บาท
25,000 บาทขึ้นไป900 บาท​
50,000 บาทขึ้นไป
2,500 บาท
* จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 25,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
** ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ​

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ FNC (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

  * เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FNC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 62 – 31 ต.ค. 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาการแบ่งจ่ายแต่ละรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืน สูงสุด 25,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 4-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้