O&B แบ่งจ่าย 0% นาน 3 - 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

​​​​​O&B แบ่งจ่าย 0% นาน 3- 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน

​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,100 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 3- 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืน ดังนี้


ยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่

รับเครดิตเงินคืน

ระยะเวลาแบ่งจ่าย

5,000-9,999 บาท120 บาท3 เดือน
10,000-17,999 บาท270 บาท6 เดือน สำหรับยอด
10,000 - 14,999 บาท 
10 เดือน สำหรับยอด
15,000 - 17,999 บาท
18,000 บาทขึ้นไป520 บาท10 เดือน
จำกัดงินคืนสูงสุด 520 บาท/ท่าน/วัน/รายการ และจำกัดสูงสุด 2,100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ ต้องลงทะเบียน SMS

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ NB1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)​
  ​​

เงื่อนไข

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ NB1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 ก.ค 62 – 31 ธ.ค 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
  2. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 – 10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
  4. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรอบเงื่อนไขของธนารคาร รอบที่ 1 สำหรับรายการที่เกิดช่วงเดือน ก.ค 62 - ก.ย 62 เงินคืนเข้าบัญชีภายใน พ.ย 62 และ รอบที่ 2 รายการที่เกิดช่วง ต.ค 62 - ธ.ค 62 จะได้เงินคืนภายใน ก.พ 63
  5. ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเคริดตเงินคืนต่อรายการ
  6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  7. เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
  8. เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้