Power Buy สะเทือนทุกชิ้น แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 และ 10 เดือน

วันนี้ - 31 ส.ค. 62

​​​Power Buy สะเทือนทุกชิ้น แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 และ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

แบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay นาน 4 และ 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตเครดิตกสิกรไทย
​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่านตลอดรายการ

ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาทขึ้นไป300 บาท
20,000 บาทขึ้นไป500 บาท
55,000 บาทขึ้นไป2,000 บาท

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ PWB3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย เข้ามาที่เบอร์ 4545888 ก่อนทำรายการ


เงื่อนไข

  *เงื่อนไข: จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/รายการ/วัน และ 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • สินค้าสามารถแบ่งจ่าย ผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 4 และ 10 เดือน ลงทะเบียนผ่าน SMS สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ใน Power Buy ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับหรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะแบ่งจ่ายได้ ณ วันที่จะทำรายการแบ่งจ่าย
 • คิดยอดเงินคืนรวมจากบัญชีบัตรเครดิตภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกันตลอดรายการ
 • ยกเว้นการร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระหรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำการแบ่งจ่าย
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรที่ยังมีสถานภาพสมาชิก บัตรเครดิตของธนาคาร มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีการผิดนัดชำระกับทาง ธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกท่านที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยถือว่าตกลงยอมรับข้อเสนอทุกประการ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า