ISETAN ช้อปของขวัญสุดฟิน ทุกชิ้นแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน

วันนี้ - 31 ม.ค. 63

ISETAN ช้อปของขวัญสุดฟิน ทุกชิ้นแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน

แบ่งจ่าย 0 % นาน 4 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

    *เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
  • เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน ที่เครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได้ ณ จุดชำระเงิน
  • การแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นยอดต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
  • สามารถทำรายการได้ทุกชั้นทุกแผนก รวมทั้งแผนกซุปเปอร์มาเก็ต (ยกเว้นสินค้าบางชนิด เช่น สุรา บุหรี่ บัตรกำนัล ร้านค้าเช่า) สินค้ายกเว้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายก่อนทำรายการ
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากไม่ได้รับ หรือ สินค้าชำรุด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โปรดติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง
  • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด