รับ 40 SHOPEE COINS เมื่อจ่ายบิลบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้

วันนี้ - 15 ก.พ. 64

รับ 40 SHOPEE COINS เมื่อจ่ายบิลบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้

รับ 40 Shopee Coins
เมื่อชำระบิลบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ผ่าน AirPay Wallet ในแอปพลิเคชัน Shopee ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/บิล และใช้โค้ด BAPCCKBANK

เงื่อนไข

 • จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 2,000 สิทธิ/ตลอดรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ/1 โค้ด/1 ท่าน และใช้ได้กับการชำระบิลบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ผ่าน AirPay Wallet ที่ Shopee Application เท่านั้น
 • โค้ดรับ Shopee Coins นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เวลา 0.01 น. ถึงวันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 23.59 น.
 • 1 Shopee Coins มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท เมื่อใช้เปนส่วนลดที่ Shopee
 • Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการจ่ายบิลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ Shopee กำหนด
 • กรณีการทำรายการมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนโค้ดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดและสิทธิประโยชน์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยและ Shopee กำหนด
 • ธนาคารและ Shopee สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

Page ShopeeCoins04012021.aspx ver2