Siam Takashimaya ช้อปอะไร ก็ได้ทุกชิ้น ทั้งห้าง

วันนี้ - 29 ก.พ. 63

Siam Takashimaya ช้อปอะไร ก็ได้ทุกชิ้น ทั้งห้าง แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน

แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้างที่ Siam Takashimaya เมื่อแบ่งชำระตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิป

เงื่อนไข

  • เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือนที่เครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได้ ณ จุดชำระเงิน
  • การแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นยอดต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
  • สามารถทำรายการแบ่งจ่ายได้เฉพาะเคาท์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านค้าเช่า โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายก่อนทำรายการ
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากไม่ได้รับ หรือ สินค้าชำรุด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โปรดติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง
  • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด