Tesco Lotus Summer Air ช้อปสนั่น รับแรงเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 13 พ.ค. 63

Tesco Lotus Summer Air ช้อปสนั่น รับแรงเครดิตเงินคืน แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน

ต่อที่ 1 : แบ่งจ่าย0% นานสูงสุด 24 เดือน*
ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุดม 10,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือนเท่านั้น**
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

9,900 บาท ขึ้นไป150 บาท
14,000 บาท ขึ้นไป300 บาท
18,000 บาท ขึ้นไป500 บาท
24,000 บาท ขึ้นไป1,000 บาท
SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการ

 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TLA วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  *เงื่อนไข แบ่งจ่าย0% นาน 24 เดือน
 • เฉพาะบัตรเงินด่วน XPress Cash ของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
 • **เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ TLA (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 เมษายน 2563 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับหรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะแบ่งจ่ายได้ ณ วันที่ทำรายการแบ่งจ่าย
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยกเว้นร่วมรายการสำหรับสินค้าที่มีรายการเงินคืน (Cash Back) จากรายการอื่นอยู่แล้ว
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด