WATCH TIME FOR LOVE แบ่งจ่าย 0 % นาน 6 - 10 เดือน

วันนี้ - 10 มี.ค. 63

WATCH TIME FOR LOVE แบ่งจ่าย 0 % นาน 6 - 10 เดือน

รับส่วนลดสูงสุด 8% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 4 เดือน
หรือรับบัตรกำนัลสูงสุด 8,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 6 - 10 เดือน
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

50,000 บาทขึ้นไป1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป2,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป3,000 บาท
200,000 บาทขึ้นไป4,000 บาท
*จำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 8,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

    เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล
  • จำกัดรับบัตรกำนัลสูงสุด 8,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรกำนัลเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 - 10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
  • สามารถติดต่อรับบัตรกำนัลได้ที่จุดชำระเงิน
  • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
  • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด