ONESIAM อร่อยดี(ล) วันธรรมดา

วันนี้ - 31 พ.ค. 64

ONESIAM อร่อยดี(ล) วันธรรมดา

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เมื่อรับประทานที่ร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ร่วมรายการผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

ครบ ...ขึ้นไป/วัน

แลกรับ Siam Gift Card
จากทางศูนย์การค้า ฯ*


+

รับเพิ่ม คะแนน K Point**;

500.-

100 บาท

500 คะแนน

*สยามพารากอน จำกัด 100 สิทธิ์/วัน, สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 50 สิทธิ์/วัน
**จำกัดสิทธิ์การรับคะแนน K Point เพิ่มเป็นไปตามสิทธิ์การแลกรับ Siam Gift Card ของศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์หากสิทธิ์การแจก Siam Gift Card ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถแลกรับคะแนน K Point เพิ่มได้, จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขเป็นไปตามศูนย์การค้ากำหนด ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขายและสื่ออื่นๆภายในศูนย์การค้าฯ

  **สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่มเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 • รวบรวมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อวัน ลงทะเบียนรับคะแนนสะสม ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Star Dome สยามพารากอน, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 – 31 พ.ค. 64 เท่านั้น
 • สยามพารากอน: จำกัดรับ 100 สิทธิ์ต่อวัน, จำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่ม 500 คะแนน/ ท่าน/วัน และจำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 1,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ
 • สยามเซ็นเตอร์: จำกัดรับ 100 สิทธิ์ต่อวัน, จำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่ม 500 คะแนน/ท่าน/วัน และจำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 1,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ
 • สยามดิสคัฟเวอรี่: จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน จำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่ม 500 คะแนน/ท่าน/วัน และจำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 1,000 คะแนน/ท่านตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์การรับคะแนน K Point เพิ่มเป็นไปตามสิทธิ์การแลกรับ Siam Gift Card ของศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์หากสิทธิ์การแจก Siam Gift Card ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว จะไม่สามารถแลกรับคะแนน K Point เพิ่มได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านอาหารต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888