14 Top Spenders ‘Wondrous Egypt’ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

​14 Top Spenders ‘Wondrous Egypt’ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนของบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย

สมาชิกบัตร Platinum M Card รับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ประเทศอียิปต์ 7 วัน 6 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ดูไบ-อียิปต์ ชั้นธุรกิจ, ที่พักระดับ 5 ดาว และมื้ออาหารสุดพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท* (จำนวน 14 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

โดยแบ่งรางวัลเป็นการใช้จ่ายแต่ละโซน ดังนี้

 • 9 Top Spenders : สำหรับทุกร้านค้า ยอดซื้อขั้นต่ำ 35 ล้านบาทขึ้นไป และมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches
 • 3 Top Spender : สำหรับโซน Luxury Fashion ชั้น M และ 1 ยอดซื้อขั้นต่ำ 25 ล้านบาทขึ้นไป
 • 1 Top Spender : สำหรับโซน Jewelry ชั้น M และชั้น 1 ยอดซื้อขั้นต่ำ 30 ล้านบาทขึ้นไปและมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches
 • 1 Top Spender : สำหรับโซน Super Cars ชั้น 2 ยอดซื้อขั้นต่ำ 30 ล้านบาทขึ้นไปและมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches
พิเศษ !! รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100,000 บาท**
สำหรับ Top Spender ในรายการที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(จำกัด 3 ท่านแรกและสงวนสิทธิ์สำหรับ Top Spender ที่ยืนยันการเข้าร่วมเดินทาง Wondrous Egypt , ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562)

เงื่อนไข

  *โปรโมชั่นคำนวณยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • 9 Top Spenders เฉพาะสมาชิกฯ ที่มียอดซื้อรวมทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน จะต้องช้อปและสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum M Card ขั้นต่ำ 35,000,000 บาทขึ้นไปและมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches เท่านั้น
 • 1 Top Spenders เฉพาะสมาชิกที่มียอดซื้อในโซน Luxury Fashion ชั้น M และ ชั้น 1 จะต้องช้อปและสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum M Card ขั้นต่ำ 25,000,000 บาทขึ้นไป เท่านั้น
 • 1 TOP SPENDERS เฉพาะสมาชิกที่มียอดซื้อในโซน Super Card ชั้น 2 จะต้องช้อปและสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum M Card ขั้นต่ำ 30,000,000 บาทขึ้นไปและมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches เท่านั้น
 • 1 TOP SPENDERS เฉพาะสมาชิกที่มียอดซื้อในโซน Jewelry ชั้น M และชั้น 1 จะต้องช้อปและสะสมยอดซื้อผ่าน Platinum M Card ขั้นต่ำ 30,000,000 และมียอดซื้อขั้นต่ำ 5 ล้านบาทจากร้านค้าโซน Luxury Fashion & Watches บาทขึ้นไป เท่านั้น

 • **เงื่อนไข Top Spender เป็นตามที่ศูนย์การค้าฯ กำหนด, Top Spender ที่ได้รางวัลจากรายการที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 3 ท่านแรก รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 100,000 บาท
 • สงวนสิทธิ์สำหรับ Top Spender ที่ยืนยันการเข้าร่วมเดินทาง Wondrous Egypt เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ Siam Gift Card ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับของสมนาคุณจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับของสมนาคุณ
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • เงื่อนไขรวม : สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางตามวันและเวลาและสายการบินและเที่ยวบินที่ทางสยามพารากอนกำหนดเท่านั้น
 • กำหนดการเดินทางวันที่ 22-28 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อ Top Spenders ที่ห้องแพลตตินั่ม คลับ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายใน 15 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล และชำระค่าภาษีสนามบิน
 • สมาชิก 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออก ในประเทศนั้นๆ หรือไม่ผ่านศุลการกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด, พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน /บจ. สยามพิวรรธน์ / ผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการส่งเสริมและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องแพลตตินั่ม คลับ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0-2610-8080 และ 0-2610-8107