Agoda ส่วนลดโรงแรมสูงสุด 8%

วันนี้ - 31 ส.ค. 62

Agoda ส่วนลดโรงแรมสูงสุด 8%

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย ส่วนลดโรงแรมสูงสุด 8%*

 • รับส่วนลดเพิ่ม 8%* โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น
 • รับส่วนลดเพิ่ม 6%* โรงแรมในประเทศอื่นทั่วโลก สำหรับบัตรเครดิตประเภทแพลทินัมขึ้นไป
 • รับส่วนลดเพิ่ม 5%* โรงแรมในประเทศอื่นทั่วโลก สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ และบัตรเดบิตกสิกรไทย เมื่อจองโรงแรมผ่าน www.agoda.com/kbank (เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
จอง 1 – 31 ส.ค. 62 และเข้าพัก 1 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

เงื่อนไข

 • รับส่วนลดเพิ่ม 8% สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภท เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการในประเทศญี่ปุ่น โดยชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 • เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการในประเทศอื่นทั่วโลก รับส่วนลดเพิ่ม 6% สำหรับบัตรเครดิตประเภทแพลทินัมขึ้นไป/ รับส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ และบัตรเดบิตกสิกรไทย โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตกสิกรไทยสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
 • เมื่อทำการจองระหว่างวันที่ 1 – 31 ส.ค. 62 ระยะเวลาเข้าพัก 1 ส.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
 • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือ http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html