วันนี้ - 31 ธ.ค. 2562

ผูกทุกการใช้จ่าย ให้ชีวิตง่าย กับ Dolfin Wallet กระเป๋าเงินออนไลน์

​​​​สิทธิพิเศษสำหรับการเติมเงินเข้า Dolfin Wallet​

รับฟรี! คูป​องแทนเงินสด 100 บาท เมื่อเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยภายในแอป Dolfin Wallet ตั้งแต่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2562
​เงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไป

 • คูปองแทนเงินสด จะถูกโอนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ของลูกค้าทันที ภายหลังจากการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทผ่านแอป Dolfin Wallet สำเร็จ
 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนด รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท เมื่อเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ภายในแอป DolfinWallet ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ คูปองทั้งหมด 3 ใบ โดยแบ่งเป็นคูปองแทนเงินสด 50 บาท จำนวน 1 ใบ คูปองแทนเงินสดจำนวน 30 บาท จำนวน 1 ใบ และ คูปองแทนเงินสดจำนวน 20 บาท จำนวน 1 ใบ โดยมีเงื่อนไขในการใช้คูปอง ดังต่อไปนี้

 

คูปอง จำนวน เงื่อนไขการใช้คูปอง
คูปองแทนเงินสด 50 บาท
1เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท
คูปองแทนเงินสด 30 บาท 1เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท
คูปองแทนเงินสด 20 บาท
1เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท
คลิกเพื่อเลื่อน
 


รวมมูลค่าคูปองแทนเงินสด: 100 บาท

 • จำกัดคูปองแทนเงินสดสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/ ผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้งาน และสูงสุด 50,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ม.ค. 2563
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

​​สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท เพียงผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยกับ Dolfin Wallet และชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย ระหว่าง 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เดือนที่ 1  มียอดชำระค่าสินค้า/บริการ 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

เดือนที่ 2  มียอดชำระค่าสินค้า/บริการ 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

เดือนที่ 3  มียอดชำระค่าสินค้า/บริการ 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ CJD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 

เงื่อนไข
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน:
  • เป็นผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (ไม่รวมบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท) ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน (“ผู้ถือบัตร")
  • ผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยกับ Dolfin Wallet
  • ลงทะเบียนผ่าน SMS ตามวิธีการข้างต้นและได้รับ SMS ยืนยันจากธนาคารก่อนชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  • ชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 • การรับเครดิตเงินคืน:
  • เดือนที่ 1 ที่จะมีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน จะเริ่มนับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยกับ Dolfin Wallet และชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย
  • ตัวอย่าง:
   • วันที่ 15 พ.ย. 62 ผู้ถือบัตรผูกบัตรเครดิตกสิกรไทยกับ Dolfin Wallet และชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย
   • วันที่ 15 ธ.ค. 62 ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย
   • วันที่ 15 พ.ย. 62 นับเป็นเดือนที่ 1 ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนของเดือนที่ 1 จำนวน 100 บาท และวันที่ 15 ธ.ค. 62 นับเป็นเดือนที่ 2 ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนของเดือนที่ 2 จำนวน 50 บาท โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนรวม 150 บาท
   • หากในเดือนถัดไปผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน Dolfin Wallet ที่ผูกกับบัตรเครดิตกสิกรไทย ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนเนื่องจากรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 62
  • การรับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 10,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียน และสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/ผู้ถือบัตร
  • ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์รับเครดิตเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน และ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เครดิตเงินคืนที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ Dolfin Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Dolfin Wallet โดยตรง  ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ Dolfin Wallet หรือบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ Dolfin Wallet
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888
   

สิทธิพิเศษสำหรับการผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทย​

​รับเงินเข้า Dolfin Wallet 50 บาท เพียงผูกบัญชีธนาคารกสิกรไทยกับ Dolfin Wallet และเติมเงินเข้า Dolfin Wallet ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Online Direct Debit) ขั้นต่ำ 100 บาท ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด​   

 
​เงื่อนไข
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์​​​เงินเข้า Dolfin Wallet:
  • มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“บัญชีเงินฝาก")
  • สมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Online Direct Debit) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
  • ผูกบัญชีเงินฝากกับ Dolfin Wallet และเติมเงินเข้า Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Online Direct Debit) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
 • การรับเงินเข้า Dolfin Wallet:
  • เจ้าของบัญชีเงินฝากจะได้รับเงินเข้า Dolfin Wallet ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน
  • การรับเงินเข้า Dolfin Wallet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 10,000 ท่านแรกที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/เจ้าของบัญชีเงินฝาก
  • เจ้าของบัญชีเงินฝากมีสิทธิ์รับเงินเข้า Dolfin Wallet 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • สิทธิ์การรับเงินเข้า Dolfin Wallet ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ Dolfin Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Dolfin Wallet โดยตรง  ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ Dolfin Wallet หรือบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ Dolfin Wallet
 • ธนาคารและบริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือคำตัดสินร่วมกันของธนาคารและบริษัทเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888


 


​​​​​