แนะนำผลิตภัณฑ์

KBank Smart Cash…เงินสดทันใจ...โทรปั๊บรับเงิน

​​​​​​​​​​KBank Smart Cash…เงินสดทันใจ...โทรปั๊บรับเงิน เปลี่ยนวงเงินคงเหลือบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นเงินก้อนฟินๆ เข้าบัญชี 
 • ​ฟรี! ​ค่าธรรมเนียม 3% 
 • แบ่งจ่ายสบาย 6 หรือ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือน 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ยกเลิก ​SMS ​โทร.02-8888888 กด 823

สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย

​​

​เงื่อนไขการรับบริการ

 • ​ลูกค้าติดต่อขอรับบริการผ่าน K-Contact Center 02-8888888  กด 823
 • การอนุมัติจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ณ เวลาที่ดำเนินการอนุมัติ ขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง (จำกัดยอดเงินรวมสูงสุด 500,000 บาท ต่อเดือน)
 • วงเงินของผู้ถือบัตรเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร
 • รับเงินสดโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยภายใน 1 วันทำการ* กรณีอนุมัติรายการก่อนเวลา 13.00 น. ของวันทำการขอใช้บริการ
  ทั้งนี้​กรณี : ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ ก่อน 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการนั้นๆ เวลา 17.00 น.
  กรณี : ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ หลัง 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป เวลา 17.00 น.
  ​กรณี : ทำรายการในวันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ​จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป เวลา 17.00 น.
 • ​​​ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอดเงินสด 3%
 • อัตราดอกเบี้ย 0.84% ต่อเดือน  กรณีโทรติดต่อทาง K-Contact Center สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 6 หรือ 10 เดือน​
 • ลูกค้าที่จะทำรายการได้ต้องเป็นผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • บัตรต้องมีสถานะปกติและยังไม่หมดอายุ (บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตร Fleet Card, ​บัตรJCB, บัตรเครดิตไทยเบฟไม่สามารถร่วมรายการได้)
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการรับเงินสดของผู้ถือบัตรและสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือลดวงเงินการรับเงินสดตามเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม KBank Reward Point  บนรายการอนุมัติเงินสดนี้
 • หากลูกค้าขอยกเลิกบริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3%  ของยอดเงินและภาษี 7% ของค่าธรรมเนียม​
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้บริการรับเงินสดนี้
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center 02-8888888 กด 823

บัตรเครดิต