โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน​​​​
 1. บจก. ธนาคารกสิกรไทย (สปป.ลาว) ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 90% และ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 10%
 2. บจก. หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนข้าวกล้า ถือหุ้นโดย บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 100%
 3. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%
 4. SOVANNAPHUM LIFE ASSURANCE PUBLIC CO.,LTD. ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 49%
 5. บจก. เมืองไทย โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 99%
 6. บจก. เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 100%
 7. บจก. ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%​​​
 8. ​บจก. โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 100%
 9. ​บจก. บีคอน อินเตอร์เฟซ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร เอกซ์ 100%
 10. บจก. กสิกร ไลน์ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 50%
 11. บจก. ไอเจ็น ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
 12. KASIKORN VISION INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 100%​
 13. บจก. คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร เอกซ์100%

รายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยที่ธนาคารอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเหล่านั้น​​

 1. 1.  บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย
 2. 2.  บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย
 3. 3.  บจก. ลิสซิ่งกสิกรไทย
 4. 4.  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
 5. 5.  บจก. กสิกร ไลน์
 6. 6.  บจก. กสิกร แล็บส์
 7. 7.  ​บจก. กสิกร เอกซ์
​​