โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
  1. บจก. ธนาคารกสิกรไทย (สปป.ลาว) ถือหุ้นโดย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 90% และ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 10%
  2. บจก. หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนข้าวกล้า ถือหุ้นโดย บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย 100%
  3. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%
  4. SOVANNAPHUM LIFE ASSURANCE PUBLIC CO.,LTD. ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 49%
  5. บจก. เมืองไทย โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 99%
  6. บจก. เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 100%
  7. บจก. ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล ถือหุ้นโดย บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 75%​​​
  8. ​บจก. โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ถือหุ้นโดย บจก. ลีสซิ่งกสิกรไทย 100%
  9. ​บจก. บีคอน อินเตอร์เฟซ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร เอกซ์ 100%
  10. บจก. กสิกร ไลน์ ถือหุ้นโดย บจก. กสิกร วิชั่น 50%