K-My Invest

ให้ทุกการลงทุน
เติบโตไปพร้อมกับคุณ

เตรียมพร้อมกับทุกการลงทุน
เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต

เตรียมพร้อมลงทุนให้ทุกก้าวที่เติบโต

ให้คุณสะดวกกับการลงทุนยิ่งขึ้น

ระบบออนไลน์ ตั้งแต่ซื้อจนถึงชำระเงิน

ชำระค่าจองซื้อสะดวกขึ้น ด้วย K PLUS

ช่องทางการใช้งาน

รองรับได้บนทุกอุปกรณ์
ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้ใช้ K PLUS (สมัครใช้งานเกินกว่า 3 วัน)
 • เบอร์โทรศัพท์ที่รับ OTP ต้องเป็นเบอร์ที่ผูกกับบริการ K PLUS เท่านั้น
คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FAQ

ใช้บริการ K-My Invest ไม่ได้ ทำอย่างไร ?
 1. 1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกำหนดของใช้บริการระบบ เช่น อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นต้น
 2. 2. เป็นผู้ใช้งานบริการ K PLUS แล้วหรือไม่
 3. 3. เบอร์มือถือที่ใช้รับ OTP ต้องเป็นเบอร์มือถือที่สมัคร K PLUS เท่านั้น
ทำไมต้องมี K PLUS ก่อนการใช้ระบบ K-My Invest ?

เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนลูกค้าในการเข้าใช้งานระบบ โดยหลังจากที่กรอกเลขประจำตัวประชาชน ระบบจะส่งรหัส OTP ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์มือถือที่สมัครบริการ K PLUS ของลูกค้าเท่านั้น

ทำไมไม่สามารถใช้ K-My Invest ได้ทั้งที่มี K PLUS ?

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครบริการใด ๆ
กรณีสมัคร K PLUS ใหม่ สามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้หลังจากสมัคร K PLUS 3 วัน

ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ผูกกับ K PLUS ต้องทำอย่างไร ?

ลูกค้าที่เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือ เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ใหม่และเข้าใช้งาน ลูกค้าจะพบกับขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งจะต้องทำการยืนยันด้วยการระบุ


 • - หมายเลขบัตรเดบิต / หมายเลขบัญชีบน K PLUS หรือ
 • - หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่หนั​​งสือเดินทาง หรือ
 • - PIN 6 หลัก ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือ
วงเงินในการจองซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่เท่าไหร่

ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ตัวนั้น ๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด อย่างไรก็ตาม วงเงินการชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านบริการ K PLUS ได้สูงสุด 2,000,000 บาทต่อรายการ สูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน

การจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ จะสำเร็จเมื่อไหร่

การจองซื้อจะสำเร็จทันทีที่ชำระเงินโดยการหักบัญชีผ่านบริการ K PLUS โดยลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลสำเร็จของการทำรายการจากธนาคาร

K-My Invest คืออะไร ?

ระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหลักทรัพย์ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่การการทำรายการจองซื้อได้ ไปจนถึงการชำระเงินโดยการหักจากบัญชีธนาคาร

คุณสมบัติของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ?

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องเป็นผู้ใช้งานบริการ K PLUS

K-My Invest ใช้งานได้บน Device อะไรบ้าง ?

สามารถเข้าผ่าน URL: www.kasikornbank.com/kmyinvest ได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ Notebook Tablet และ โทรศัพท์มือถือ

ทำไมต้องลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนประวัติของผู้ซื้อพันธบัตรกับธนาคารก่อน โดยชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องตรงกับชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์ และชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและเงินต้น ทั้งนี้ การลงทะเบียนพันธบัตรทำเพียงครั้งเดียวสำหรับลูกค้าที่ซื้อพันธบัตรครั้งแรกเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

ลงทะเบียนพันธบัตรได้ที่ www.kasikornbank.com/kmyinvest เท่านั้น โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง โดยกดที่ชื่อพันธบัตรที่ท่านต้องการในส่วนของ "หลักทรัพย์ที่เสนอขาย" ด้านบน

ลงทะเบียนแล้วทำไมยังได้รับเงินคืน

เป็นไปได้หลายสาเหตุ ได้แก่

 • ใส่เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
 • ไม่ได้ใส่เลขประจำตัวประชาชนในช่องเลขที่บัตรประชาชน
 • เคยลงทะเบียนกับธนาคารอื่นแล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคารกสิกรไทย (พันธบัตรต้องลงทะเบียนเป็นรายธนาคาร)
หน่วยทวีคูณคืออะไร

จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และเพิ่มเติมเป็นจำนวนเท่าของ 1,000 บาท หากรายการจองซื้อไม่ตรงกับหน่วยทวีคูณ ธนาคารจะคืนเงินเฉพาะส่วนต่างที่เกิน แต่รายการจองซื้อของท่านไม่ได้ถูกยกเลิกทั้งหมด

ดอกเบี้ยเริ่มนับตั้งแต่วันไหน
 • ถ้าชำระเงินก่อนเวลา 15.00 น.ของวันทำการ จะเริ่มนับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ซื้อ
 • ถ้าชำระเงินหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือในวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียน

ติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถาม K-Contact Center 02-888-8888 กด 819

สมุดพันธบัตรคืออะไร

ธนาคารจะส่งสมุดพันธบัตรทางไปรษณีย์ไม่เกิน 15 วันทำการจากวันที่ท่านจองซื้อ

บริการทุกระดับประทับใจ