K-My Invest

ให้ทุกการลงทุน
เติบโตไปพร้อมกับคุณ

เตรียมพร้อมกับทุกการลงทุน
เตรียมพร้อมกับทุกก้าวที่เติบโต

ช่องทางการใช้งาน

รองรับได้ ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • เป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

หากเลือกชำระเงินผ่าน K PLUS ขอให้ท่านชำระเงินโดยกดกระดิ่งที่มุมขวาบนใน K PLUS

วิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย์

รองรับได้บนทุกอุปกรณ์
ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
และโทรศัพท์มือถือ

FAQ

คุณสมบัติผู้จองซื้อ

ลูกค้า KBank สามารถเข้าใช้งาน K-My Invest ได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสมัครบริการใด ๆ เพิ่มเติม เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการใช้บริการระบบ

แบ่งชำระหลายครั้งได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน หากต้องการแยกจ่าย ต้องทำการจองซื้อแยกตามจำนวนที่ต้องการชำระในแต่ละธุรกรรม

วงเงินชำระเงินผ่าน K PLUS

สามารถชำระเงินได้ 10 ล้านบาทต่อวัน โดยไม่นับวงเงิน Bill Pay ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดและดุลพินิจของธนาคาร

วงเงินชำระเงินผ่านการจ่ายบิล (Bill Payment)

วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ (ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินสูงสุดต่อวันที่ 2 ล้านบาท) โดยผู้จองซื้อและผู้ชำระเงินต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นกับเงื่อนไขที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดและดุลพินิจของธนาคาร

จ่ายเงินด้วยบัญชีของคนอื่นได้ไหม

ไม่ได้ ผู้จองซื้อและผู้ชำระเงินต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น

บิลค่าจองซื้อมีกำหนดอายุหรือไม่

มีกำหนดอายุ (เงื่อนไขตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รายการจองซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

Browser ที่รองรับ

Google Chrome, Safari, Firefox และ Internet Explorer