​​​​

บริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัว​กสิกรไทย

เอกสารบริการรวมเพื่อธุรกิจคล่องตัว​กสิกรไทย

เอกสารดาวน์โหลด
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด-กสิกรไทย459 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการเป็นร้านค้า (K-Merchant)695 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับลูกค้านิติบุคคล (K-Biz PromptPay)290 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ - บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กสิกรไทย (K-eDocument)325 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K PLUS SME328 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ K-Cash Connect Plus301 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ Bulk Gateway176 KB
คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการชำระค่าน้ำมันผ่านวงแหวนอัจฉริยะ พีทีที ฟิลแอนด์โก316 KB