ขอรายงานประจำปี

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ในทุกปีก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปี (รูปแบบแผ่น CD) โดยจะส่งไปให้พร้อมหนังสือ บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้น สามารถขอรายงานประจำปีรูปเล่มได้โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง หรือติดต่อได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-4706116​​

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งรายงานประจำปีล่าสุดเป็นรูปเล่มให้กับท่านทางไปรษณีย์

​​