17/06/2562

ดีไซน์ & ฟังก์ชัน บ้านแฝด-ทาวน์เฮ้าส์

townhouse1

        สินค้าหลายประเภทเมื่อ 10 ปีก่อนใช้ทน ใช้นาน ดีไซน์นานๆ ก็เปลี่ยนที เเต่พอเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสินค้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญดีไซน์กับฟังก์ชั่นเปลี่ยนไปเยอะมาก โดยเฉพาะบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ที่ดูจะก้าวไกลมากที่สุด

นิยามและระยะร่น “บ้านแฝด”
        บ้านแฝดในนิยามทางกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 พ.ศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) หมายถึงอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน 
        ส่วนระยะร่นสำหรับบ้านแฝด ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 เมตร ด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 เมตร และต้องมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

townhouse2

“ทาวน์เฮ้าส์” แนวคิดใหม่ 
ทรงอิสระ หน้ากว้างเท่าบ้านเดี่ยว
        ทาวน์เฮ้าส์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของที่อยู่อาศัยที่มีพัฒนาการไม่น้อยเลย จากรูปแบบเดิมๆ ที่เป็นทาวน์เฮ้าส์หน้าแคบสร้างเรียงกันยาวเป็นแถวยาว ภายในบ้านแต่ละหลังค่อนข้างทึบก็เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านตลาด พฤติกรรมคนซื้อ รวมถึงระบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนจากก่ออิฐฉาบปูนเป็นพรีคาสต์ก็มีส่วน
        โดยทาวน์เฮ้าส์เดี๋ยวนี้หน้ากว้างกว่าเดิม จากเดิมนิยม 4 เมตร เพื่อให้จำนวนยูนิตสูงสุดและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย เเต่ในปัจจุบันทาวน์เฮ้าส์หน้าเเคบแบบเดิมไม่มีแล้ว ที่เห็นบ่อยๆ เช่น หน้ากว้าง 5.5, 5.7 หรือ 6 เมตร หรือหน้ากว้าง 10 เมตรก็มี
        สิ่งที่ได้จากแปลนอาคารที่มีหน้ากว้างเพิ่มมากขึ้นทำให้จำนวนยูนิตต่อเเถวน้อยลง จึงเพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น
        และหน้าบ้านที่กว้างตั้งแต่ 5.5 เมตรขึ้นไปเท่ากับเพิ่มพื้นที่จอดรถไปด้วย จอดรถได้ถึง 2 คัน และทำให้พื้นที่ของห้องนอนใหญ่ (Master Bedroom) ซึ่งปกติจะออกแบบให้อยู่ด้านหน้าบ้านก็จะได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นคือเต็มความกว้างของตัวบ้าน มีพื้นที่พอให้เพิ่มฟังก์ชั่นอย่าง Walk-in Closet ได้

townhouse3

        นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ยุคใหม่ที่มีรูปแบบอาคารอิสระด้วย ซึ่งถือเป็นการแก้โจทย์ความแออัดของทาวน์เฮ้าส์แบบเดิม เพราะทาวน์เฮ้าส์แบบนี้แม้ขนาดที่ดินและพื้นที่ใช้สอยไม่เท่ากับบ้านเดียว แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลย 

เรียบเรียงจากคอลัมน์ Special Report ในนิตยสาร Home Buyers Guide ฉบับมีนาคม 2562 
สนใจติดตามเนื้อหาสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลย www.home.co.th/home/bookclub

เรียบเรียงโดย : ศศิชา พุ่มทับทิม 
อีเมล : sasicha@home.co.th