โปรโมชั่นบัตรเครดิต

สมัครบัตร

แลกคะแนน

แลกคะแนน Let’s Celebrate 2021

วันนี้ - 15 ก.พ. 64

Travel Around World เมื่อแลก K Point เป็น Asia Miles

ใช้

5,000 คะแนน

แลก

2,500 Asia Miles

วันนี้ - 28 ก.พ. 64

Thaiticketmajor

ใช้

1,000 คะแนน

รับส่วนลด

120 บาท

วันนี้ - 31 พ.ค. 64

K Point Festival Entertainment Category

วันนี้ - 30 มิ.ย. 64

โปรโมชั่นแบ่งชำระ

Success More Being

วันนี้ - 30 เม.ย. 64

Ramkhamhaeng Hospital

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

Nonthavej Hospital

วันนี้ - 31 มี.ค. 64

เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด

แบ่งชำระยอดใช้จ่าย