20/9/2562

SME ไม่จำเจ ปรับกลยุทธ์รับเทศกาลกินเจ

​พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลกินเจที่ผ่านมา พบว่าความนิยมบริโภคทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งในฝั่งของผู้บริโภค รวมถึงทางด้านผู้ประกอบการ

ผลจากสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป ประกอบกับการแข่งขันที่มีมากขึ้นในตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเจ รวมถึงร้านอาหาร ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่จะนำเสนอสินค้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ มีการเติบโตต่อเนื่อง จากจำนวนคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสนใจอาหารเจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ช่วยกระตุ้นให้มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ตลาดนี้กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบ รสชาติ รวมถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่ชอบลองหรือเปิดรับสินค้าที่มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม


 

สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : สินเชื่อและบริการยอดฮิต