บัตรเครดิตกสิกรไทย - ธนาคารกสิกรไทย
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
 
 
 
 

สมัครวันนี้
รับโค้ดส่วนลด
สูงสุด

​​​

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

สิทธิประโยชน์ที่มีในทุกบัตร

 

Free Fee!

สมัครฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี..ค่าธรรมเนียมปีต่อๆไป เพียงมียอดใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี

 

แบ่งจ่ายได้

เริ่มต้น 0% ที่ร้านค้าชั้นนำ นานสูงสุด 10 เดือน หรือผ่าน K+ เริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน

 

Shop Online

สะดวก ปลอดภัย กับบริการ Verified by Visa,MasterCard SecureCode, J/Secure

 

สมัครง่าย

ใครๆ ก็สมัครได้ จะมีเงินเดือน หรือมีเงินฝากได้หมด

 

อนุมัติไวรู้ผลภายใน 30 นาที!

เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปที่สาขาได้เลย

 

มั่นใจ สะดวกทุกการใช้จ่าย

กับบริการบน K+ ทั้งแจ้งเตือน..เปิดบัตร เช็คยอด เช็คหรือแลกคะแนนกดเงินไม่ต้องใช้บัตร! ง่ายแค่ปลายนิ้ว
โปรโมชัน

 
 

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ


รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม

 • 15 - 80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)

 • 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร


เอกสารแสดงตัวตน

กรณีผู้สมัครสัญชาติไทย

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

กรณีผู้สมัครต่างชาติ

 • สำเนา Passport และสำเนา Visa หรือ
 • สำเนา Passport และสำเนา Work Permit

หมายเหตุ :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตร Passport Visa และ Work Permit ต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

เอกสารแสดงรายได้

หมายเหตุ :

 • กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

คุณสมบัติ

              

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย              

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ              

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก              

 • 20 - 80 ปี
              

อายุบัตรเสริม              

 • 15 - 80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)              

 • 1 ปี
              
              
              
              

เอกสารประกอบการสมัคร

              

เอกสารแสดงตัวตน              

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล)
              

เอกสารแสดงรายได้              

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา              

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล              

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ / หรือ บัญชีบริษัท              

                

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล              

 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง              

                
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ / หรือ บัญชีบริษัท              

                
              
              

หมายเหตุ :              

 • กรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
              
              
              
              
              

คุณสมบัติ

              

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) คนไทย              

 • รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ (บัตรหลัก) ต่างชาติ              

 • รายได้ 50,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

อายุบัตรหลัก              

 • 20 - 80 ปี
              

อายุบัตรเสริม              

 • 15 - 80 ปี

อายุงาน / อายุกิจการ (บัตรหลัก)              

 • 1 ปี
              
              
              
              

เอกสารประกอบการสมัคร

              

เอกสารแสดงตัวตน              

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
              

เอกสารแสดงรายได้              

              
              
              
              

คุณสมบัติ

              

อายุบัตรหลัก              

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม              

 • 15 - 80 ปี
              

คุณสมบัติอื่น              

 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และหรือเงินฝากประจำ 1,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องมีเงินฝากประจำและหรือเงินฝากออมทรัพย์ 2,000,000 บาท ไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ต่างชาติ)
 • ต้องระบุลักษณอาชีพ : พ่อบ้าน / แม่บ้าน
              
              
              
              

เอกสารประกอบการสมัคร

              

เอกสารแสดงตัวตน              

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
              

เอกสารแสดงรายได้              

 • Statement บัญชีเงินฝาก / เงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีสัญชาติไทย)
 • Statement บัญชีเงินฝาก / เงินลงทุนย้อนหลัง 12 เดือน (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ : กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น              

              
              
              

หมายเหตุ :              

 • กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำกับธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
              
              
              
              
              

คุณสมบัติ

              

อายุบัตรหลัก              

 • 20 - 80 ปี

อายุบัตรเสริม              

 • 15 - 80 ปี
              

คุณสมบัติอื่น              

 • ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์และ / หรือเงินฝากประจำค้ำประกัน 15,000 บาทขึ้นไป
              
              
              
              

เอกสารประกอบการสมัคร

              

เอกสารแสดงตัวตน              

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
 • เอกสารวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ (ต่างชาติ)
              

เอกสารแสดงรายได้              

 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ / ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน
 • สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก
              
              
              
              
ช่วยเหลือ

ลูกค้าใหม่

ลูกค้าปัจจุบัน

อื่น ๆ

​​

คำถามที่พบบ่อย

อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตกสิกรไทย เป็นเท่าไหร่ ?
อนุมัติวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ พิจารณาจากอะไร ?
ทราบผลอนุมัติภายในกี่วัน ?
มีค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือไม่ ?
สามารถสอบถาม K-Contact Center โทร. 02-8888888 ตามด้วยหมายเลขรายการดังต่อไปนี้